Informes de participació

Eleccions a representants del PDI i PTGAS al Claustre de 16 i 17 de novembre

Participació a les 12 hores de 17/11/2023:

Detall de la participació a les 12 hores de 17/11/2023:

Suport