Escrutini de les eleccions

Eleccions a representants del PDI i PTGAS al Claustre de 16 i 17 de novembre

EPS:

ETSEAFIV:

FDET:

FEPSTS:

FIF:

FL:

FM:

PTGAS:

Suport